46. BMW Berlin Marathon on September 29, 2019 – Live splits women

Unofficial splits for female leader(s):


distance split LAP projected pace
1 km3:20last km: 3:20proj: 2:20:39
2 km6:40last km: 3:20proj: 2:20:39
3 km10:07last km: 3:27proj: 2:22:15
4 km13:28last km: 3:21proj: 2:21:59
5 km16:52last km: 3:24proj: 2:22:19
6 km20:10last km: 3:18proj: 2:21:50
7 km23:29last km: 3:19proj: 2:21:36
8 km26:46last km: 3:17proj: 2:21:13
9 km30:04last km: 3:17proj: 2:20:56
10 km33:28last km: 3:24proj: 2:21:13
11 km36:46last km: 3:18proj: 2:21:02
12 km40:05last km: 3:19proj: 2:20:56
13 km43:28last km: 3:24proj: 2:21:06
14 km46:49last km: 3:21proj: 2:21:07
15 km50:11last km: 3:22proj: 2:21:10
16 km53:28last km: 3:17proj: 2:21:01
17 km56:44last km: 3:16proj: 2:20:49
18 km1:00:04last km: 3:20proj: 2:20:50
19 km1:03:23last km: 3:19proj: 2:20:47
20 km1:06:40last km: 3:17proj: 2:20:39
21 km1:09:59last km: 3:20proj: 2:20:38
HM 1:10:19 proj: 2:20:37
22 km1:13:18last km: 3:18proj: 2:20:34
23 km1:16:33last km: 3:16proj: 2:20:27
24 km1:19:54last km: 3:21proj: 2:20:29
25 km1:23:11last km: 3:16proj: 2:20:24
26 km1:26:31last km: 3:20proj: 2:20:25
27 km1:29:55last km: 3:23proj: 2:20:31
28 km1:33:19last km: 3:24proj: 2:20:37
29 km1:36:38last km: 3:20proj: 2:20:36
30 km1:39:51last km: 3:13proj: 2:20:27
31 km1:43:16last km: 3:25proj: 2:20:34
32 km1:46:37last km: 3:21proj: 2:20:35
33 km1:49:57last km: 3:20proj: 2:20:35
34 km1:53:16last km: 3:19proj: 2:20:34
35 km1:56:36last km: 3:20proj: 2:20:34
36 km2:00:05last km: 3:29proj: 2:20:45
37 km2:03:22last km: 3:18proj: 2:20:42
38 km2:06:36last km: 3:13proj: 2:20:34
39 km2:09:49last km: 3:13proj: 2:20:27
40 km2:13:03last km: 3:14proj: 2:20:21
41 km2:16:26last km: 3:23proj: 2:20:25
42 km2:19:37last km: 3:11proj: 2:20:16
MA 2:20:14 proj: 2:20:14